rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter
ข่าวประชาสัมพันธ์
29 มี.ค. 66  8/66 : แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566
21 มี.ค. 66  7/66 : แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลบึงโขงหลง
8 มี.ค. 66  6/66 : แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
8 มี.ค. 66  5/66 : แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2566
20 ก.พ. 66  4/66 : รายงานการเงิน ประจำปี 2565
9 ก.พ. 66  3/66 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบ าบัดรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddimg)
27 ม.ค. 66  2/66 : ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยวิธีการ e-bidding
27 ม.ค. 66  1/66 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
6 ธ.ค. 65  175/65 : แบบ สขร1. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
14 พ.ย. 65  174/65 : แผนการประเมินรายรับรายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566
21 ส.ค. 66  11/66 : รับสมุครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลบึงโขงหลง
12 ก.ค. 65  154/65 : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมารายวัน ต าแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
11 ก.ค. 65  153/65 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมารายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
29 มิ.ย. 65  151/65 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายวัน ) ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
25 ม.ค. 65  2/65 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด/ห้องผ่าตัด)
20 ม.ค. 65  1/65 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด/ห้องผ่าตัด)
17 ธ.ค. 64  53/64 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด) เป็นลูกจ้างชั่วคราว
3 ธ.ค. 64  51/64 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
3 ธ.ค. 64  50/64 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ซักฟอก/ซัพพลาย)
29 พ.ย. 64  49/64 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง ซักฟอก-ซัพพลาย
27 ก.ย. 66  13/66 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
30 ส.ค. 66  12/66 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อวจ่ายไฟสำรองระบบแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ พร้อมติอตั้ง
17 ส.ค. 66  10/66 : ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายไฟสำรองรนะบบแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ค. 66  9/66 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
24 มิ.ย. 65  125/65 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกคลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิ.ย. 65  124/65 : ประกาศประกวดราคาตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด
1 มิ.ย. 65  122/65 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตู้อบเด็กทารกแรกคลอด)
28 เม.ย. 65  120/65 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงพยาบาล
11 มี.ค. 65  14/65 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกคลอด
8 มี.ค. 65  12/65 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

ข่าวจาก สสจ.


ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
wepสสจบึงกาฒ
vision2020
Ovsk
ศูนย์มารฐษนรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
Smart Refer
r506
R8
http://r8erp.moph.go.th/
หลักประกันสุขภาพ
เว็บหน่วยงาน
OP-PP2010
สสจ.บึงกาฬ
กระทรวงสาธารณสุข
R8way
สปสช
สสส
gis
Vaccine HOSxP

Copyright@2015 รพ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.007 วินาที

ขึ้นด้านบน