เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC
ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ธ.ค. 60  32/60 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)
30 พ.ย. 60  28/60 : ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป้นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
24 พ.ย. 60  27/60 : ตารางการเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยทีม RM,PCT,IC,ENV
20 พ.ย. 60  26/60 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
16 พ.ย. 60  25/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
7 พ.ย. 60  22/60 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ต่ำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.บึงโขงหลง
20 ต.ค. 60  21/60 : ร่างคำสัง รายชื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานผ้าป่าสามัคคี โรงพาบาลบึงโขงหลง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
11 ต.ค. 60  20/60 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
6 ก.ย. 60  19/60 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)
1 ส.ค. 60  18/60 : ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยการร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง ให้เหลืองอร่ามทั้งโรงพยาบาล
24 ก.ค. 60  16/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
9 มิ.ย. 60  11/60 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง นักกายภาพบำบัด
12 เม.ย. 60  7/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7 มี.ค. 60  4/60 : เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลบึงโขงหลง
2 ธ.ค. 59  1/59 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
15 ส.ค. 58  2/58 : ตัวอย่างข่าวรับสมัครงาน
4 ธ.ค. 60  31/60 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Acyclovir 250 mg infusion
4 ธ.ค. 60  30/60 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา metronidazole 500mg inj
4 ธ.ค. 60  29/60 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
24 พ.ค. 60  9/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือรถพยาบาลขั้นพื้นฐาน (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
1 พ.ค. 60  8/60 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีกสวดราคาอิเล็กทรพนิกส์ (e-Bidding)
11 ม.ค. 60  2/60 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาก่อสร้างอาคารสงฆ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ธ.ค. 59  11/59 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสงฆ์
15 ส.ค. 58  3/58 : ตัวอย่างข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวจาก สสจ.


บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
จองห้องประชุม online
oppp
แบบสอบถาม1
isan catcap
catconferrence
oppp2010
R506
datacenterv.2
แผนไทย
Isan Cohort
copd
เว็บหน่วยงาน
สสอ.บึงโขงหลง
กระทรวง
ศสม.รพ.บึงโขงหลง
รพสต.โสกโพธิ์
รพสต.โพธิ์หมากแข้ง
รพสต.ดงบัง
รพสต.ท่าดอกคำ

Copyright@2016 BKLH Quality HA HA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.01 วินาที
ขึ้นด้านบน