rm
pep
long
cock
hdc
datacenter
ข่าวประชาสัมพันธ์
25 มิ.ย. 62  45/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ พัดลม (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
25 มิ.ย. 62  44/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Printer Epson L ๕๖๕ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
25 มิ.ย. 62  43/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
25 มิ.ย. 62  42/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์ (วัสดุสำนักงาน)
25 มิ.ย. 62  41/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค
25 มิ.ย. 62  40/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย (จ้างเหมาบริการ)
25 มิ.ย. 62  39/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
25 มิ.ย. 62  38/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
25 มิ.ย. 62  37/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (จ้างเหมาบริการ)
25 มิ.ย. 62  36/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์มือถือ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)

ข่าวประกาศทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

ข่าวจาก สสจ.


ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
wepสสจบึงกาฒ
สปสช
ศูนย์มารฐษนรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สสจ.บึงกาฬ

Copyright@2015 รพ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.186 วินาที

ขึ้นด้านบน