rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter
ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ก.ย. 62  54/62 : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โดยวิธีคัดเลือก
20 ส.ค. 62  53/62 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ส.ค. 62  52/62 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ก.ค. 62  51/62 : (ร่าง) ประกาศจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22 ก.ค. 62  48/62 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ 2 2562
22 ก.ค. 62  47/62 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 2562
25 มิ.ย. 62  45/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ พัดลม (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
25 มิ.ย. 62  44/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Printer Epson L ๕๖๕ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
25 มิ.ย. 62  43/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
25 มิ.ย. 62  42/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์ (วัสดุสำนักงาน)

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

ข่าวจาก สสจ.


ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
wepสสจบึงกาฒ
vision2020
Ovsk
ศูนย์มารฐษนรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
ntip
r506
R8
download hosxp pcu
เว็บหน่วยงาน
OP-PP2010
สสจ.บึงกาฬ
กระทรวงสาธารณสุข
R8way
สปสช
สสส
gis
download hosxp pcu

Copyright@2015 รพ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.026 วินาที

ขึ้นด้านบน