rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ก.ย. 64  37/64 : ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
7 ก.ย. 64  36/64 : แบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2564
6 ก.ย. 64  35/64 : สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ซักฟอก/ซัพพลาย)
23 ส.ค. 64  34/64 : ประกาศแนวปฏิบัติตามเกนณ์จริยธรรม
11 ส.ค. 64  33/64 : แบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
8 ก.ค. 64  32/64 : แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
17 มิ.ย. 64  28/64 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ
14 มิ.ย. 64  27/64 : โครงการและหน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
7 พ.ค. 64  23/64 : แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ ประจำเดือนเมษายน 2564
3 พ.ค. 64  22/64 : ประกาศฉบับที่1 กำหนดการให้บริการในสถานการณ์COVID-19
8 ก.ย. 64  38/64 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ซักฟอก/ซัพพาย)
8 ก.ค. 64  31/64 : ประกาศ เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) พนักงานบริการ
30 มิ.ย. 64  30/64 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ซักฟอก/ซัพพลาย)
18 ก.พ. 64  13/64 : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลบึงโขงหลง)
10 ก.ย. 63  31/63 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ
1 ก.ย. 63  30/63 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ
21 ส.ค. 63  29/63 : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเลขานุการ
21 ส.ค. 63  28/63 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 ส.ค. 63  27/63 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
10 ส.ค. 63  26/63 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ
22 มิ.ย. 64  29/64 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลและระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(DR PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 64  26/64 : แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
7 มิ.ย. 64  25/64 : ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล
2 มิ.ย. 64  24/64 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
8 มี.ค. 64  15/64 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน
23 ก.พ. 64  14/64 : ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 64  12/64 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปีงบประมาณ 2564
29 ม.ค. 64  9/64 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
28 ม.ค. 64  8/64 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซ๊ หรือกำลังขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ม.ค. 64  7/64 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีด โรงพยาบาลบึงโขงหลง ด้วยวิธีการกวดราคา (e-bidding)

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

ข่าวจาก สสจ.


ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
wepสสจบึงกาฒ
vision2020
Ovsk
ศูนย์มารฐษนรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
ntip
r506
R8
download hosxp pcu
http://r8erp.moph.go.th/
หลักประกันสุขภาพ
เว็บหน่วยงาน
OP-PP2010
สสจ.บึงกาฬ
กระทรวงสาธารณสุข
R8way
สปสช
สสส
gis
download hosxp pcu

Copyright@2015 รพ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.586 วินาที

ขึ้นด้านบน