rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter
ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ธ.ค. 64  54/64 : แบบ สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2564
8 ธ.ค. 64  52/64 : แบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
17 พ.ย. 64  42/64 : แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2565
15 พ.ย. 64  41/64 : แผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565
15 พ.ย. 64  40/64 : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบึงโขงหลง
5 พ.ย. 64  39/64 : แบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2564
7 ก.ย. 64  37/64 : ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
7 ก.ย. 64  36/64 : แบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2564
6 ก.ย. 64  35/64 : สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ซักฟอก/ซัพพลาย)
23 ส.ค. 64  34/64 : ประกาศแนวปฏิบัติตามเกนณ์จริยธรรม
25 ม.ค. 65  2/65 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด/ห้องผ่าตัด)
20 ม.ค. 65  1/65 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด/ห้องผ่าตัด)
17 ธ.ค. 64  53/64 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องคลอด) เป็นลูกจ้างชั่วคราว
3 ธ.ค. 64  51/64 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
3 ธ.ค. 64  50/64 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ซักฟอก/ซัพพลาย)
29 พ.ย. 64  49/64 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง ซักฟอก-ซัพพลาย
29 พ.ย. 64  48/64 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (จ้างเหมารายเดือน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้
29 พ.ย. 64  47/64 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
19 พ.ย. 64  46/64 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 พ.ย. 64  45/64 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนง.บริการ พนง.ผู้ช่วยเหลือคนไข้
26 ม.ค. 65  3/65 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
22 มิ.ย. 64  29/64 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลและระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(DR PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 64  26/64 : แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
7 มิ.ย. 64  25/64 : ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล
2 มิ.ย. 64  24/64 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
8 มี.ค. 64  15/64 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน
23 ก.พ. 64  14/64 : ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 64  12/64 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปีงบประมาณ 2564
29 ม.ค. 64  9/64 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
28 ม.ค. 64  8/64 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซ๊ หรือกำลังขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

ข่าวจาก สสจ.


ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
wepสสจบึงกาฒ
vision2020
Ovsk
ศูนย์มารฐษนรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
Smart Refer
r506
R8
http://r8erp.moph.go.th/
หลักประกันสุขภาพ
เว็บหน่วยงาน
OP-PP2010
สสจ.บึงกาฬ
กระทรวงสาธารณสุข
R8way
สปสช
สสส
gis
Vaccine HOSxP

Copyright@2015 รพ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.018 วินาที

ขึ้นด้านบน