rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter
ข่าวประชาสัมพันธ์
10 ก.ย. 63  31/63 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ
1 ก.ย. 63  30/63 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ
21 ส.ค. 63  29/63 : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเลขานุการ
21 ส.ค. 63  28/63 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 ส.ค. 63  27/63 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
10 ส.ค. 63  26/63 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ
3 ส.ค. 63  25/63 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ
31 ก.ค. 63  24/63 : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
24 ก.ค. 63  23/63 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
20 ก.ค. 63  22/63 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
12 ต.ค. 63  32/63 : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มี.ค. 63  16/63 : ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มี.ค. 63  12/63 : ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 63  11/63 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 ธ.ค. 62  61/62 : แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 25633
4 ก.ย. 62  54/62 : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โดยวิธีคัดเลือก
20 ส.ค. 62  53/62 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ส.ค. 62  52/62 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ก.ค. 62  51/62 : (ร่าง) ประกาศจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22 ก.ค. 62  48/62 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ 2 2562

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

ข่าวจาก สสจ.


ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
wepสสจบึงกาฒ
vision2020
Ovsk
ศูนย์มารฐษนรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
ntip
r506
R8
download hosxp pcu
http://r8erp.moph.go.th/
หลักประกันสุขภาพ
เว็บหน่วยงาน
OP-PP2010
สสจ.บึงกาฬ
กระทรวงสาธารณสุข
R8way
สปสช
สสส
gis
download hosxp pcu

Copyright@2015 รพ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 1.015 วินาที

ขึ้นด้านบน