rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้  48/62 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ 2 2562
วันนี้  47/62 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 2562
25 มิ.ย. 62  45/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ พัดลม (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
25 มิ.ย. 62  44/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Printer Epson L ๕๖๕ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
25 มิ.ย. 62  43/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
25 มิ.ย. 62  42/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์ (วัสดุสำนักงาน)
25 มิ.ย. 62  41/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค
25 มิ.ย. 62  40/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย (จ้างเหมาบริการ)
25 มิ.ย. 62  39/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
25 มิ.ย. 62  38/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

ข่าวจาก สสจ.


ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
wepสสจบึงกาฒ
สปสช
ศูนย์มารฐษนรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
เว็บหน่วยงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สสจ.บึงกาฬ

Copyright@2015 รพ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.015 วินาที

ขึ้นด้านบน