rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

154/65 : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมารายวัน ต าแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
12 กรกฏาคม 2565 14:36   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 651  

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมารายวัน ต าแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

ขึ้นด้านบน