เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 มี.ค. 61  52/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงหม้อแปลงเอกรัฐ 250 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 61  51/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงหม้อแปลงไททราโฟ 250 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 61  50/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟ้ฟ้า SEC 100 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 61  49/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 61  48/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 61  47/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 61  46/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 61  45/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 61  44/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 61  43/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 60  16/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
9 มิ.ย. 60  11/60 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง นักกายภาพบำบัด
12 เม.ย. 60  7/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7 มี.ค. 60  4/60 : เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลบึงโขงหลง
2 ธ.ค. 59  1/59 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
15 ส.ค. 58  2/58 : ตัวอย่างข่าวรับสมัครงาน
18 ม.ค. 61  25/61 : ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 61  24/61 : ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 61  23/61 : ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 61  22/61 : ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 61  21/61 : ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 61  20/61 : ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 61  19/61 : ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 61  17/61 : ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 61  14/61 : ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 61  13/61 : ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวจาก สสจ.


บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
จองห้องประชุม online
oppp
แบบสอบถาม1
isan catcap
catconferrence
oppp2010
R506
datacenterv.2
แผนไทย
Isan Cohort
copd
เว็บหน่วยงาน
สสอ.บึงโขงหลง
กระทรวง
ศสม.รพ.บึงโขงหลง
รพสต.โสกโพธิ์
รพสต.โพธิ์หมากแข้ง
รพสต.ดงบัง
รพสต.ท่าดอกคำ

Copyright@2016 BKLH Quality HA HA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.017 วินาที
ขึ้นด้านบน