ข่าวประชาสัมพันธ์

02 2562  ประกาศ : ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
06 ธ.ค. 2561  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวง

21 2562  ประกาศ : เรื่อง ขยายเวลารับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
28 2562  ประกาศ : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร

06 2562  ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย งานบ้านงานครัว จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้า จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ
22 2562  ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา 22.01.62

ข่าว สสจ.

วิดีโอเผยแพร่

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลบึงโขงหลง (BKLH Quality HA HA)
428หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่างเหนือ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 Tel.042416180 www.bklhospital.go.th,
428หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่างเหนือ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 Tel.042416180 www.bklhospital.go.th,
เบอร์โทรห้องฉุกเฉิน ER โทร 081-7080741, เบอร์โทรผู้ป่วยนอก OPD โทร 098-5844602, เบอร์โทรผู้ป่วยใน IPD โทร 084-4288113,
เบอร์โทรห้องทันตกรรม โทร 098-4108364, เบอร์โทรฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 081-9651841

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลพรเจริญ
โรงพยาบาลโซ่พิสัย
โรงพยาบาลเซกา
โรงพยาบาลปากคาด
โรงพยาบาลศรีวิไล
โรงพยาบาลบุ่งคล้า

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเซกา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากคาด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า