เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC
ผู้บริหาร กลับหน้าแรก ..
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง

นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ข้อมูลส่วนตัว
ผลงาน
ติดต่อ
https://www.facebook.com/pramote.srikeaw?fref=ts
ทำเนียบผู้บริหาร
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
1 เม.ย. 53 ถึง ปัจจุบัน
ขึ้นด้านบน