เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC
เกี่ยวกับเรา กลับหน้าแรก ..
โรงพยาบาลบึงโขงหลง (BKLH Quality HA HA)
ข้อมูลการติดต่อ
428หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่างเหนือ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 Tel.042416180
www.bklhospital.go.th,
ติดต่อ : 428หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่างเหนือ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 Tel.042416180
www.bklhospital.go.th,
เบอร์โทรห้องฉุกเฉิน ER โทร 081-7080741,
เบอร์โทรผู้ป่วยนอก OPD โทร 098-5844602,
เบอร์โทรผู้ป่วยใน IPD โทร 084-4288113,
เบอร์โทรห้องทันตกรรม โทร 098-4108364,
เบอร์โทรฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 081-9651841,
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างBKLH Quality HA HA

Copyright@2016 BKLH Quality HA HA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.004 วินาที
ขึ้นด้านบน