rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

6/63 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
4 กุมภาพันธ์ 2563 10:09   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 863   มีการแก้ไข  

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ตามรายละเอียดแนบท้ายดังนี้

ขึ้นด้านบน