rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

แก้ไขข่าวเลขที่ : 6/63

แก้ครั้งที่ : 1 | รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
4 กุมภาพันธ์ 2563 10:12   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ตามรายละเอียดแนบท้ายดังนี้

แก้ครั้งที่ : 2 | รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
15 พฤศจิกายน 2563 18:13   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ตามรายละเอียดแนบท้ายดังนี้
ขึ้นด้านบน