rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

แก้ไขข่าวเลขที่ : 9/63

แก้ครั้งที่ : 1 | ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเปล , ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 กุมภาพันธ์ 2563 13:20   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเปล , ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

แก้ครั้งที่ : 2 | ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเปล , ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 กันยายน 2563 20:31   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเปล , ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขึ้นด้านบน