เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC

แก้ไขข่าวเลขที่ : 5/60

แก้ครั้งที่ : 1 | รายชื่อผู้มสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)
29 มีนาคม 2560 14:41   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง   ไฟล์แนบ

รายชื่อผู้มสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)
ต่ำเหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แก้ครั้งที่ : 2 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)
29 มีนาคม 2560 14:41   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง   ไฟล์แนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)
ต่ำเเหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แก้ครั้งที่ : 3 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)
23 เมษายน 2561 08:48   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง   ไฟล์แนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)
ต่ำเเหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ขึ้นด้านบน