rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

5/63 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 กุมภาพันธ์ 2563 10:07   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 516  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดแนบท้ายดังนี้

ขึ้นด้านบน