rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

9/64 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
29 มกราคม 2564 13:18   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 247  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร

ขึ้นด้านบน