rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

แก้ไขข่าวเลขที่ : 20/63

แก้ครั้งที่ : 1 | ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
1 กรกฏาคม 2563 11:37   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

แก้ครั้งที่ : 2 | ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
22 กันยายน 2563 04:14   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ขึ้นด้านบน