rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

แก้ไขข่าวเลขที่ : 24/63

แก้ครั้งที่ : 1 | ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
31 กรกฏาคม 2563 16:17   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

แก้ครั้งที่ : 2 | ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
23 กันยายน 2563 15:52   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ขึ้นด้านบน