rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

แก้ไขข่าวเลขที่ : 30/63

แก้ครั้งที่ : 1 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ
1 กันยายน 2563 14:29   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ

แก้ครั้งที่ : 2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ
1 กันยายน 2563 14:29   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ

แก้ครั้งที่ : 3 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ
1 กันยายน 2563 14:29   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ

แก้ครั้งที่ : 4 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ
1 กันยายน 2563 14:29   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ

แก้ครั้งที่ : 5 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ
19 มิถุนายน 2564 06:14   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เลขานุการ
ขึ้นด้านบน