เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC

194/61 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน )โรงพยาบาลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2561
11 กรกฏาคม 2561 08:54    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 104  

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ค่าจ้าง 9,032 บาท
2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ค่าจ้าง 11,030 บาท
3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าจ้าง 11,030 บาท
ขึ้นด้านบน