rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

57/62 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4 พฤศจิกายน 2562 15:31   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 679  

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศแนบท้าย

ขึ้นด้านบน