เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC

253/61 : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8 สิงหาคม 2561 10:16    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 276  

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ลำดับที่ 1. นายจักรภัทร ศรีหนองห่าง
สำรองลำดับที่
1. นางสาวศุภาวรรณ พันโกฎิ
2. นายวุฒิชัย จันทิมา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
38712093_212783919414729_1370756769776664576_n.jpg
ขึ้นด้านบน