rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

20/63 : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
30 มิถุนายน 2563 11:15   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 305   มีการแก้ไข  


ขึ้นด้านบน