เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC

254/61 : รับสมัครบุคคลเพื่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว( จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2561
10 สิงหาคม 2561 12:09    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 710  

รับสมัครบุคคลเพื่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว( จ้างเหมารายเดือน)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2561
- ค้าจ้าง 11,030 บาท
ขึ้นด้านบน