เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC

9/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือรถพยาบาลขั้นพื้นฐาน (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
24 พฤษภาคม 2560 09:55    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 271  

ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือรถพยาบาลขั้นพื้นฐาน (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ขึ้นด้านบน