142/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรขมิ้นชันแคปซูล 500 มิลิกรัม โดยวิธีเแพาะเจาะจง