rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

9/63 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเปล , ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 กุมภาพันธ์ 2563 13:17   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 530   มีการแก้ไข  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเปล , ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ขึ้นด้านบน