rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

3/62 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) โรงพยาบาลบึงโขงหลง 2562 2 ตำแหน่ง
5 มิถุนายน 2562 16:26   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 304  

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) โรงพยาบาลบึงโขงหลง 2562 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ค่าตอบแทน ป.ตรี ๑๓,๐๓๐ ปวส.๙,๓๔๖
2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ค่าตอบแทน ๗,๗๕๒

ขึ้นด้านบน