rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

35/64 : สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ซักฟอก/ซัพพลาย)
6 กันยายน 2564 16:04   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 88   มีการแก้ไข  

สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ซักฟอก/ซัพพลาย) จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564

ขึ้นด้านบน