เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC

14/60 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) โรงพยาบาลบึงโขงหลง
12 กรกฏาคม 2560 09:01    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 426  

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) โรงพยาบาลบึงโขงหลง
-เจ้าพนักงานธุรการ
-พนักงานชั่วเหลือคนไข้
ขึ้นด้านบน