เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC

187/61 : รายงานผลและขออนุมัติเผยแพร่การปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทัทบซ้อน
29 มิถุนายน 2561 15:27    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 34  

รายงานผลและขออนุมัติเผยแพร่การปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทัทบซ้อน
001.jpg
ขึ้นด้านบน