เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC

ออกหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  4 กรกฏาคม 2561 11:28    โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 705  


ออกหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปลาบปลื้มใจที่ได้เฝ้ารับเสด็จฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี
ขึ้นด้านบน